Kiedy potrzebna zgoda sąsiada na budowę?
Kiedy potrzebna zgoda sąsiada na budowę?

Kiedy planujemy budowę na naszej działce, nie zawsze możemy decydować o wszystkim samodzielnie. W pewnych sytuacjach potrzebna jest zgoda sąsiada na przeprowadzenie inwestycji. Jakie warunki muszą być spełnione i w jakich przypadkach wymagana jest taka zgoda? O tym więcej poniżej.

Zasady uzyskiwania zgody sąsiada na budowę

Budowa nowego domu lub przeprowadzenie większych prac remontowych może być dla wielu osób bardzo ekscytującym doświadczeniem. Jednak, aby zapewnić sobie spokojną budowę i uniknąć nieprzyjemnych sytuacji z sąsiadami, warto wiedzieć o pewnych zasadach uzyskiwania zgody na budowę.

Po pierwsze, należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące budownictwa oraz warunki zabudowy działki. Wiele miast i gmin ma określone reguły co do minimalnej odległości pomiędzy domami czy wysokością ogrodzenia. Należy również upewnić się, że planowane prace mieszczą się w granicach prawa.

Kolejnym krokiem jest skontaktowanie się ze swoimi sąsiadami i omówienie projektowanego przedsięwzięcia. Warto wyjaśnić im cel prac oraz ich zakres czasowy – dzięki temu będą mieć pełny obraz sytuacji i łatwiej będzie znosiło ewentualne niedogodności wynikające z trwającej przebudowy.

Jeśli planujemy rozbudować nasz budynek tak blisko granicy posesji, że ta część konstrukcji znajdzie się już poza własnym terenem – musimy zdobyli pisemna Zgodna Sasiada (tzw.umowa służebność). Jest to dokument zawierający m.in informację o rodzaju robót jakie chcemy prowadzić, czasie ich trwania oraz odszkodowaniu jakie zapłacimy sąsiadowi za użyczenie jego działki.

Nie można też pomijać faktu, że nie każdy projekt budowlany wymaga zgody na budowę od sąsiadów. W przypadku mniejszych prac remontowych czy zmian wewnętrznych nie jest to konieczne.

Warto jednak pamiętać, że zgodna dokumentująca wyraźną i dobrowolną zgodą naszego Sasiada powinna być uzyskana także dla takich robót jak np.: przeprowadzenie drenażu lub innych prac przy posesji graniczącej ze znajdującymi się blisko drzewami albo innymi roślinnymi elementami krajobrazu – mogące zagrozić ich kondycję (np: skróceniu korzeni). Zasady te dotyczą również większych przedsięwzięć – przebudowa elewacji czy instalacja nowych urządzeń grzewczych może wpływać na estetykę otoczenia i warto omówić je wcześniej z sąsiadami.

Dobrą praktyką jest sporządzenie umowy między właścicielem nieruchomości a jej użytkownikem wieczystym bądź dzierżawcy określającej warunki prowadzenia przez nich robót remontowych lub modernizacyjnych. Daje to pewność obu stronom co do zakresu wykonanych prac oraz chronią przed ewentualnym sporem wynikającym ze szkód powstałych na skutek działań jednej ze stron.

Podsumowując, uzyskanie zgody sąsiada na budowę lub większe prace remontowe jest istotnym krokiem w procesie budowlanym. Warto pamiętać o przestrzeganiu lokalnych przepisów dotyczących zabudowy oraz uprzednim omówieniu projektu z innymi mieszkańcami okolicy. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych konfliktów i zapewnimy sobie spokojną realizację naszych planów.

Wezwanie do działania: Przy budowie, która może wpłynąć na sąsiadów (np. wyższa ściana niż ta, którą miałeś dotychczas), potrzebna jest zgoda sąsiada. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji i pomocy przy uzyskaniu tej zgody.

Link tag HTML: https://www.tikal.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here