Życie w mieście - co grozi za nieprzestrzeganie ciszy nocnej

Często przeprowadzając się do miasta, musimy zmienić wiele swoich nawyków, np. przyzwyczaić się do zachowywania ciszy nocnej. Jakie konsekwencje możemy ponieść za jej naruszenie?

Czym jest cisza nocna?

Formalnie pojęcie ciszy nocnej w polskim prawie nie zostało w żaden sposób sformalizowane. W codziennym życiu przyjmuje się jednak, że trwa ona od 22:00 do 6:00 rano. Jest to 8 h, które powinniśmy przeznaczyć na odpoczynek i sen. Należy również pamiętać, że dopuszczalny poziom hałasu wynosi ok. 60 dB. 

W wyżej wymienionych godzinach wszelkie krzyki i hałasy, takie jak: gra na instrumencie, dokonywanie remontu w mieszkaniu czy odbywająca się za ścianą impreza, dają nam pełne prawo do zgłoszenia zajścia na policję lub na straż miejską.

Najpierw jednak warto spróbować rozwiązać problem polubownie ze swoimi sąsiadami.

Jeżeli zakłócanie spokoju w nocy przeszkadza większej ilości osób, warto zaangażować je i wywołać większy nacisk na hałasującą osobę. Oczywiście nie w każdej sytuacji przyniesie to efekt.

Jeśli takie incydenty zdarzają się sporadycznie, czasem lepszym wyjściem jest odpuścić i przysłowiowo przymknąć oko na takie zachowania, niż angażować swój czas, nerwy i psuć dobre relacje ze współmieszkańcami budynku. 

Zdarzają się również przypadki, w których nie jest prosto wskazać i przedstawić dowody w stosunku do konkretnej osoby, ponieważ ciszę zakłócało jednocześnie wiele osób. Są również takie lokale, w których godziny ciszy właściciel reguluje wewnętrznie, np. akademiki studenckie lub hotele.

W niektórych lokalach mamy do czynienia również z „porządkiem domowym”, który jest wprowadzany przez istniejące spółdzielnie mieszkaniowe czy przez właścicieli budynku.

Konsekwencje za naruszenie ciszy nocnej

Zazwyczaj wizyta policji lub straży miejskiej kończy się ustnym upomnieniem, chyba, że towarzyszą temu objawy agresji lub sytuacja następuje po raz kolejny. W takim wypadku funkcjonariusze mogą wystawić mandat na odpowiednią kwotę, zastosować areszt lub ograniczyć wolność na krótki okres (maksymalnie 1 miesiąc). Kwota mandatu waha się w przedziale od 20 do 5000 zł. 

W przypadku, kiedy nagminnie ktoś łamie ciszę nocną, może zostać skierowany wniosek do sądu o ukaranie takiej osoby. W ekstremalnych sytuacjach nagminne naruszanie ciszy nocnej może zakończyć się nakazem eksmisji. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here